Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/10/2019 11:55:05 przez:
Źródło
Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/07/2019 11:33:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
MATERIALE PLASTICE (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8195, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:27:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog (segment B pozycja 1427, 3 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/10/2019 11:55:05 przez:
Źródło
Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/10/2019 11:55:05 przez:
Źródło
Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 09:10:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog (segment B pozycja 1427, 3 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 08:09:00 przez:
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/10/2017 03:25:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN (segment B pozycja 2233, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:27:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Rossica Posnaniensia (segment C pozycja 3629, 10 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 20:18:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rosja w zbliżeniach. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Stempczyńskiej
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/02/2018 11:36:31 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 11:01:06 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 12:04:43 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:38:02 przez:
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/06/2019 03:35:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog. Białoruś - Rosja - Ukraina (3pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1427, 3 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 09:10:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog (segment B pozycja 1427, 3 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:02:21 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 20:16:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/06/2019 10:59:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Choroba ― ciało ― dusza w literaturze i kulturze
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/07/2018 17:20:41 przez:
Źródło
Rok
2017