Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:27:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Drewno (segment A pozycja 3106, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:40 przez:
Źródło
Blood Cells Molecules and Diseases (segment A pozycja 1589, 25 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/01/2016 10:36:43 przez:
Źródło
Archives of Budo Conference Proceedings
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/07/2019 03:25:20 przez:
Źródło
Annals of Hematology (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 763, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:45 przez:
Źródło
Advances in Experimental Medicine and Biology (segment A pozycja 312, 25 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/02/2018 08:28:16 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:27:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Drewno (segment A pozycja 3106, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/10/2017 03:26:52 przez:
Źródło
Sylwan (segment A pozycja 11055, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2018 06:38:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
XLV Szkoła Inżynierii Materiałowej. Kraków–Rytro, 26–29 IX 2017 : monografia
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:48:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny]. materiały konferencji Młodych Naukowców : VII edycja : 6.12.2014 Kraków, 13.12.2014 Łódź : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 2
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:27:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (segment B pozycja 2487, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:38:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Archives of Metallurgy and Materials (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1062, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:32:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling (segment B pozycja 2328, 8 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/01/2016 10:36:43 przez:
Źródło
Archives of Budo Conference Proceedings
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:58:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Non-Native Tree Species for European Forests: Experiences, Risks and Opportunities COST Action FP1403 NNEXT Country Reports
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/08/2019 03:30:44 przez:
Źródło
Journal of Raman Spectroscopy (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 7328, 30 pkt.)
Rok
2017