Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 14:24:47 przez:
Źródło
Frontiers in Microbiology (segment A pozycja 4065, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/02/2017 03:36:21 przez:
Źródło
JOURNAL OF MOLECULAR MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY (segment A pozycja 6961, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 21:47:49 przez:
Źródło
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica (segment A pozycja 97, 20 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/11/2018 11:57:30 przez:
Źródło
Program i Abstrakty IV Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego SYMBIOZA
Rok
2015