Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2018 06:05:35 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:31:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Hybryda (segment B pozycja 904, 3 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:01:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA DE CULTURA (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 188, 8 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2018 06:05:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Człowiek i medium : terapia - rozwój - (auto)narracja
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 20:43:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Ciało, seksualność, pornografia w perspektywie historycznej
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 21:15:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 1, Historia i edukacja
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 10:57:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 17:35:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna : pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 21:10:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń - dwa światy
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 19:14:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 3, Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci
Rok
2015