Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Warsztaty Archeobotaniczne
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Archaeology of lake settlements IV-II mill. BC: Chronology of cultures, environment and palaeoclimatic rhythms = Археология озерных поселений 4-2-го тыс. до н.э.: хронология культур и природно-климатические ритмы
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 13:13:13 przez:
Źródło
Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 11:56:57 przez:
Źródło
Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:29 przez:
Źródło
Krajobrazy młodoglacjalne ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 13:13:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Archaeology of lake settlements IV-II mil. BC: Chronology of cultures, environment and palaeoclimatic rhythms = Археология озерных поселений 4-2-го тыс. до н.э.: хронология культур и природно-климатические ритмы
Rok
2014