Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2020 12:20:30 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:17 przez:
Źródło
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research (segment A pozycja 207, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:25:43 przez:
Źródło
Onkologia i Radioterapia - Medical Project (segment B pozycja 1741, 8 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/01/2020 09:46:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności, zagrożeń kryzysów i ryzyka
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 09:04:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/06/2019 03:21:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego (segment B pozycja 2214, 5 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:06:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego (segment B pozycja 2214, 5 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/01/2019 13:31:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 5)
Źródło
Społeczeństwo a wojna : oblicza bezpieczeństwa w XX i XXI wieku
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/04/2020 09:56:22 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/04/2020 09:55:24 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:48:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 14:35:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Security and law in the cognitive and utilitarian context
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/04/2017 18:13:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Readaptacja społeczna sprawców przestępstw z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:48:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Współczesność oraz perspektywy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. T. 1, Rozwiązania prawno-organizacyjne i ich konteksty
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2020 03:20:18 przez:
Źródło
SYNTHETIC METALS (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 11068, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:17 przez:
Źródło
European Review for Medical and Pharmacological Sciences (segment A pozycja 3749, 20 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:08 przez:
Źródło
Pain Management Nursing (segment A pozycja 9210, 40 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:23:47 przez:
Źródło
Clinical and Experimental Hepatology (segment B pozycja 477, 7 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 14:47:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego. T. 2, Aspekty krajowe i międzynarodowe
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 10:06:57 przez:
Źródło
Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Rok
2013