Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Oeconomia Copernicana (segment B pozycja 1733, 11 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:20:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Współczesna Gospodarka (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2883, 9 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 03:26:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:45:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Ekonomiczne, ekologiczne i społeczne problemy wykorzystania energii w gospodarstwach domowych
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:45:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Innovative SMEs by Gender and Age around the Mare Balticum
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/08/2018 03:31:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 14:04:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Socio-economic guidelines of fiscal policy
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 03:26:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Handel wewnętrzny (segment B pozycja 869, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 03:26:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ekonomia i Środowisko (segment B pozycja 642, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/08/2017 03:31:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński (segment B pozycja 2495, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy (segment B pozycja 310, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/08/2018 03:31:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ekonomia i Środowisko (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 642, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (segment B pozycja 735, 9 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:46:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Humanizacja Pracy
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 03:26:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:45:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Towards a green economy : from ideas to practice
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/08/2018 03:31:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 03:26:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Polityka Społeczna (segment B pozycja 1889, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:01:07 przez:
Źródło
Polityka Społeczna (segment B pozycja 1889, 12 pkt.)
Rok
2013