Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/12/2019 08:57:06 przez:
Źródło
European Journal of Human Genetics (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3641, 35 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 10:24:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Podstawy polityki regionalnej / Barbara Kutkowska [et. al.]
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development (segment B pozycja 1151, 13 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development (13pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1151, 13 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/02/2017 03:50:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej / red. nauk. Aleksandra Chlebicka
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/12/2019 08:56:56 przez:
Źródło
European Journal of Human Genetics (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3641, 35 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 10:24:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Podstawy polityki regionalnej / Barbara Kutkowska [et. al.]
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 10:24:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Podstawy polityki regionalnej / Barbara Kutkowska [et. al.]
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 10:24:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Podstawy polityki regionalnej / Barbara Kutkowska [et. al.]
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 12:15:56 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/02/2017 03:31:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (segment B pozycja 2290, 10 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:27:11 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/02/2017 03:50:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wieś i Rolnictwo (segment B pozycja 2822, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/04/2017 03:23:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Rolnictwo (segment B pozycja 3012, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Przekształcenia na przygranicznych obszarach wiejskich w południowo-zachodniej Polsce / pod red. Henryka Łabędzkiego; [aut. Irena Kropsz-Wydra et al.]
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/02/2017 03:50:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich / Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krystyny Krzyżanowskiej.
Rok
2013