Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:15:31 przez:
Źródło
2016 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion : SPEEDAM 2016, Capri, Italy 22-24 June 2016
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:25:34 przez:
Źródło
Prz. Elektrot. (segment B pozycja 2063, 14 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/07/2019 12:11:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rozwiązania dla przyszłych rynków energii - magazynowanie energii, bloki niskoemisyjne i efektywność energetyczna : Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej im. Stanisława Ochęduszki, Szczyrk, 24-26 maj 2017. Solutions for future energy markets - energy storage, low-emission technologies and energy efficiency. Symposium organised by Stanisław Ochęduszko Student Scientific Association of Thermal Technology. Praca zbiorowa
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:15:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Inżynieria środowiska w energetyce i motoryzacji : Praca zbiorowa
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:58:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Nowoczesne technologie magazynowania energii oraz modelowanie matematyczne systemów energetycznych : Modern energy storage technologies and mathematical modeling energy systems. Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej im. Stanisława Ochęduszki oraz Clean Fossil and Alternative Fuels Energy MSc program, Szczyrk, 18-20 maj 2016. Praca zbiorowa
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/07/2019 12:11:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Inżynieria środowiska w energetyce i motoryzacji : Praca zbiorowa
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:25:36 przez:
Źródło
Stud. Informat. (segment B pozycja 2500, 9 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:58:13 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
7th European Thermal-Sciences Conference : Eurotherm 2016, Krakow, Poland, 19 - 23 June 2016. Proceedings
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/07/2019 12:11:47 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
Innovations in biomedical engineering
Rok
2017