Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 04:00:45 przez:
Źródło
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:10:58 przez:
Źródło
MICROBIAL PATHOGENESIS (segment A pozycja 8428, 20 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 04:19:24 przez:
Źródło
Trends in Natural Product Research: A Young Scientist Meeting of PSE and IUNG-PIB / prof. Wiesław Oleszek, prof. Anna Stochmal
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2020 03:35:12 przez:
Źródło
Innate Immunity (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4976, 30 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 23:28:39 przez:
Źródło
XIX Sympozjum Naukowe "Postępy w medycynie zakażeń"
Rok
2015