Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 17:04:15 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 17:04:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Badania młodych naukowców w dziedzinie nauk ekonomicznych a praktyka gospodarcza
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/06/2019 06:04:25 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:23:02 przez:
Źródło
Journal of Management and Financial Sciences (segment B pozycja 1286, 13 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/06/2019 06:04:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Księga jubileuszowa dla Profesor Marii Romanowskiej
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 03:05:42 przez:
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 13:35:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (segment B pozycja 2290, 10 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:53:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015