Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:25:26 przez:
Źródło
Acta Biochimica Polonica (segment A pozycja 95, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 03:29:32 przez:
Źródło
Central-European Journal of Immunology (segment A pozycja 2084, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 03:29:31 przez:
Źródło
Polish Journal of Veterinary Sciences (segment A pozycja 9606, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:19 przez:
Źródło
Postępy Biologii Komórki (segment A pozycja 9673, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:25:26 przez:
Źródło
Postępy Higieny i Medycyna Doświadczalnej (segment A pozycja 9670, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 03:29:31 przez:
Źródło
Postępy Mikrobiologii (segment A pozycja 9671, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:25:11 przez:
Źródło
Probiotics and Antimicrobial Proteins (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9723, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 03:33:23 przez:
Źródło
Nutrients (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8996, 35 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:19 przez:
Źródło
Postępy Mikrobiologii (segment A pozycja 9671, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:25:26 przez:
Źródło
Medycyna Weterynaryjna (segment A pozycja 8366, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:20 przez:
Źródło
Polish Journal of Veterinary Sciences (segment A pozycja 9606, 20 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:25:26 przez:
Źródło
Central-European Journal of Immunology (segment A pozycja 2084, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:25:26 przez:
Źródło
Central-European Journal of Immunology (segment A pozycja 2084, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:25:25 przez:
Źródło
Postępy Biologii Komórki (segment A pozycja 9673, 15 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:56:47 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Kwestionariusz do badania poglądów i zwyczajów żywieniowych oraz procedura opracowania danych / Praca zbiorowa pod redakcją Jana Gawęckiego
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:56:47 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Kwestionariusz do badania poglądów i zwyczajów żywieniowych oraz procedura opracowania danych / Praca zbiorowa pod redakcją Jana Gawęckiego
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:20 przez:
Źródło
Medycyna Weterynaryjna (segment A pozycja 8366, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:25:26 przez:
Źródło
Polish Journal of Veterinary Sciences (segment A pozycja 9606, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/08/2018 03:31:00 przez:
Źródło
Acta Biochimica Polonica (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 95, 15 pkt.)
Rok
2017