Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 10:04:58 przez:
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:26:33 przez:
Źródło
Acta Neuropsychologica (segment B pozycja 36, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:40:35 przez:
Źródło
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3483, 25 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:31 przez:
Źródło
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej (segment A pozycja 9633, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:26:31 przez:
Źródło
Przegląd Psychologiczny (segment C pozycja 2967, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/11/2019 03:23:00 przez:
Źródło
Gut Pathogens (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4362, 30 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 02:02:02 przez:
Źródło
Człowiek a Środowisko - wzajemne oddziaływanie = Man vs environment - interaction
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:18 przez:
Źródło
Forum Medycyny Rodzinnej (segment B pozycja 768, 4 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 12:56:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Staropolska literatura dewocyjna
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2018 10:42:16 przez:
Źródło
Procedia Engineering
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 09:58:12 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:30:08 przez:
Źródło
Clinical Breast Cancer (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2331, 25 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:26:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Medical Science Monitor (segment A pozycja 8337, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2019 03:36:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przegląd Policyjny (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2097, 8 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 13:19:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Czy i jakie więzienia są potrzebne : rozważania na tle zagadnień współczesności : księga rocznicowa z okazji 25 lat Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 12:48:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Historia magistra vitae est... Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:37 przez:
Źródło
Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3293, 25 pkt.)
Rok
2017