Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/02/2019 12:50:54 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Activities of Transport Telematics
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/02/2019 14:01:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Activitic Transport Telematics
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/07/2019 03:35:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (segment B pozycja 2959, 8 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/11/2019 16:27:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 22)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 17:45:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 12:27:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (segment B pozycja 2959, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 03:23:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of KONBiN (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1277, 8 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2020 09:02:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Marine Navigation
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 12:28:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES (segment A pozycja 9036, 15 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:46:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/07/2019 03:20:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
PRZEGLĄD POLICYJNY (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2097, 8 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 18:35:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Podstawowe determinanty koordynacji działań dotyczących bezpieczeństwa publicznego w województwie dolnośląskim
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 16:58:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Współczesność oraz perspektywy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Tom I. Rozwiązania prawno – organizacyjne i ich konteksty
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/11/2019 11:59:34 przez:
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 20:30:55 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/11/2019 14:01:29 przez:
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2020 10:24:31 przez:
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 16:04:28 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2020 11:05:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 12:30:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (segment B pozycja 2959, 8 pkt.)
Rok
2016