Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:37:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus (segment A pozycja 216, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 20:32:15 przez:
Źródło
Polish Journal of Natural Sciences (segment B pozycja 1867, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:28 przez:
Źródło
Romanian Agricultural Research (segment A pozycja 10408, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:36:26 przez:
Źródło
Program i książka abstraktów : XVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza "Jawny i Utajony Niedobór Magnezu" oraz XIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Pierwiastki Śladowe w Środowisku "Problemy Ekologiczne i Analityczne" Olsztyn, 4-6 września 2016 r.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 03:33:16 przez:
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 216, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 20:22:49 przez:
Źródło
Journal of Elementology (segment A pozycja 6369, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 20:20:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Oxidation Communications (segment A pozycja 9186, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:23 przez:
Źródło
Oxidation Communications (segment A pozycja 9186, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:23 przez:
Źródło
Journal of Animal and Plant Sciences (segment A pozycja 5850, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 20:31:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Journal of Animal and Plant Sciences (segment A pozycja 5850, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 22:29:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych (segment B pozycja 3065, 13 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 21:01:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Polish Journal of Natural Sciences (segment B pozycja 1867, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 00:02:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Oxidation Communications (segment A pozycja 9186, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:23 przez:
Źródło
Oxidation Communications (segment A pozycja 9186, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 20:59:47 przez:
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum – Agricultura (segment B pozycja 44, 11 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:31 przez:
Źródło
Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin (segment B pozycja 2043, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 21:28:41 przez:
Źródło
Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin (segment B pozycja 2043, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 03:25:51 przez:
Źródło
Journal of Plant Protection Research (segment B pozycja 1321, 15 pkt.)
Rok
2015