Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 20:18:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Sienkiewicz z innej strony
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:41:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
LITERACJE (segment B pozycja 1482, 3 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:41:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
LITERACJE (segment B pozycja 1482, 3 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:19:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:01:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Stefan Żeromski. Kim był? Kim jest
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:18:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Kraszewski i wiek XIX. Studia
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:27:33 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:18:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum.
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 08:38:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Literatura w granicach prawa XIX-XX w.
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:19:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Bolesław Prus. Artysta, myśliciel, świadek epoki
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2020 12:50:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Liryka Młodej Polski, Interpretacje
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/12/2017 03:32:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica (segment B pozycja 69, 4 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 20:17:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Sienkiewicz z innej strony
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:41:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prace Literackie (segment B pozycja 1957, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2020 19:09:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Poetyka losu i historii. Profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 13:58:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
Między literaturą a medycyną. Część VIII. Starość i inne problemy egzystencjalne człowieka w badaniach interdyscyplinarnych
Rok
2014