Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:36:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (segment B pozycja 293, 7 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:28:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ekonomia i Środowisko (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 642, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:36:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Acta Agrobotanica (segment B pozycja 7, 14 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2017 03:02:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Logistyka
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/02/2017 12:02:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Logistyka
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki (segment B pozycja 3019, 13 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:28:45 przez:
Źródło
Scientific Review of Physical Culture (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2363, 6 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:36:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki (segment B pozycja 3019, 13 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:07 przez:
Źródło
Journal of Human Kinetics (segment A pozycja 6658, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 03:00:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Promotion of healthy lifestyle in european countries = Promocja zdrowego stylu życia w krajach europejskich / redakcja naukowa Bogusław Sawicki.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/02/2017 12:02:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Logistyka
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:28:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 293, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:36:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Logistyka
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2017 22:28:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 20 lat doświadczeń i perspektywy / pod red. prof.dr.hab. Henryka Runowskiego
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 23:55:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/02/2017 15:08:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Managing the quality of tourism services=Zarządzanie jakością usług turystycznych / red. nauk. Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/02/2017 12:02:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (segment B pozycja 293, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ekonomia i Środowisko (segment B pozycja 642, 12 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/08/2019 06:15:02 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych : monografia / pod redakcją naukową Mikołaja Jalinika, Sławomira Bakiera
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2017 22:24:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Promotion of healthy lifestyle in european countries = Promocja zdrowego stylu życia w krajach europejskich / redakcja naukowa Bogusław Sawicki.
Rok
2015