Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 01:39:25 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Inżynieria stomatologiczna - biomateriały: nowoczesne materiały i technologie, stosowane w diagnostyce i terapii stomatologicznej.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:31:40 przez:
Źródło
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE (segment A pozycja 5901, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:31:40 przez:
Źródło
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY (segment A pozycja 11012, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:31:36 przez:
Źródło
TRIBOLOGY TRANSACTIONS (segment A pozycja 11366, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2019 03:26:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Twój Przegl.Stomatol. (3pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2742, 3 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:59:05 przez:
Źródło
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY (segment A pozycja 11012, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 15:31:38 przez:
Źródło
THIN SOLID FILMS (segment A pozycja 11194, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:31:37 przez:
Źródło
BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY (segment A pozycja 1714, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:31:37 przez:
Źródło
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów (segment B pozycja 668, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 03:22:51 przez:
Źródło
Inżynieria Materiałowa (segment B pozycja 1124, 13 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:51:28 przez:
Źródło
Stomatologia
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 15:43:23 przez:
Źródło
Inżynieria Materiałowa (segment B pozycja 1124, 13 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2019 03:26:08 przez:
Źródło
Twój Przegl.Stomatol. (3pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2742, 3 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:38:25 przez:
Źródło
Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca. Program Polskie Sztuczne Serce.
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 03:23:15 przez:
Źródło
BioMed Research International (Journal of Biomedicine and Biotechnology) (segment A pozycja 1512, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:41:53 przez:
Źródło
Plasma Processes and Polymers (segment A pozycja 9563, 40 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/08/2019 03:55:41 przez:
Źródło
Hepatologia
Rok
2017