Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:41:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 08:27:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Studia Soborowe : historia i nauczanie Vaticanum II / pod red. Michała Białkowskiego.
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 03:23:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Polski Przegląd Chirurgiczny (segment B pozycja 1897, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:28:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ateneum Kapłańskie (segment B pozycja 286, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:28:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Teologia i Człowiek (segment B pozycja 2693, 10 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:41:38 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:28:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars (segment B pozycja 1488, 10 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:41:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych / pod red. nauk. Andrzeja M. Wyrwy i Janusza Góreckiego.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 03:23:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska (segment A pozycja 7843, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:28:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Warszawskie Studia Pastoralne (segment B pozycja 2795, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:28:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Teologia i Człowiek (segment B pozycja 2693, 10 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:41:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit : Sakramenty w misterium Kościoła : księga dedykowana księdzu profesorowi Czeslawowi Krakowiakowi z okazji siedemdziesiątych urodzin / red. Bogusław Migut, Zbigniew Głowacki, Waldemar Pałęcki.
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:28:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ateneum Kapłańskie (segment B pozycja 286, 6 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 12:57:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Bóg jest miłością : komentarz do encykliki Benedykta XVI / pod red. Wiesława Łużyńskiego.
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:41:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
O bogactwach Kościoła / red.: Marek Chojnacki, Józef Morawa, Andrzej A. Napiórkowski.
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:41:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
"Chlubimy się nadzieją chwały Bożej" (Rz 5,2) : księga dedykowana ks. prof. dr. hab. Janowi Decykowi / pod red. Krzysztofa Filipowicza.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:28:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Roczniki Teologiczne (segment B pozycja 2300, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:45:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Łódzkie Studia Teologiczne (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1510, 7 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:41:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Studia Soborowe : historia i recepcja Vaticanum II / pod red. Michała Białkowskiego.
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:28:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Teologia i Człowiek (segment B pozycja 2693, 10 pkt.)
Rok
2015