Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 13:12:39 przez:
Źródło
ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA (segment A pozycja 207, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 15:55:20 przez:
Źródło
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS (segment A pozycja 7182, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:28 przez:
Źródło
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A (segment A pozycja 6107, 40 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 11:21:55 przez:
Źródło
Academia Journal of Medicinal Plants
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:26 przez:
Źródło
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research (segment A pozycja 207, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 15:52:15 przez:
Źródło
JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS (segment A pozycja 6513, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE (segment A pozycja 9532, 35 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 10:14:02 przez:
Źródło
Food & Function (segment A pozycja 3970, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 14:31:19 przez:
Źródło
ACTA PHARMACEUTICA (segment A pozycja 196, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:29 przez:
Źródło
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS (segment A pozycja 7182, 35 pkt.)
Rok
2016