Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:38:03 przez:
Źródło
PRZEGLĄD HODOWLANY (segment B pozycja 2073, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:25:53 przez:
Źródło
Przegląd Epidemiologiczny (segment B pozycja 2064, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:12:25 przez:
Źródło
PRZEGLĄD HODOWLANY (segment B pozycja 2073, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES- SGGW ANIMAL SCIENCE (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 201, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
MEDYCYNA WETERYNARYJNA (segment A pozycja 8366, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE (segment A pozycja 8366, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:40:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
ŻYCIE WETERYNARYJNE (segment B pozycja 3079, 4 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:38:03 przez:
Źródło
ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES- SGGW ANIMAL SCIENCE (segment B pozycja 201, 12 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2016 17:36:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wyniki badań naukowych w produkcji zwierzęcej i możliwości zastosowania w praktyce : praca zbiorowa / pod red. Bożeny Ginalskiej
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:38:03 przez:
Źródło
ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES- SGGW ANIMAL SCIENCE (segment B pozycja 201, 12 pkt.)
Rok
2014