Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 10:43:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1. Tom 1-4 [Dokument elektroniczny] ; Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (7 ; 2014 ; Kraków etc.) / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 03:33:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Nauka Przyroda Technologie (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1663, 9 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 10:43:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1. Tom 1-4 [Dokument elektroniczny] ; Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (7 ; 2014 ; Kraków etc.) / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/11/2018 05:45:58 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 19:32:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wobec potrzeb inwestycyjnych i bezpieczeństwa państwa
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:02:03 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 07:31:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 07:31:40 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014