Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 14:18:48 przez:
Źródło
Chemical and Process Engineering (segment A pozycja 2118, 15 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:22:21 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:04:52 przez:
Źródło
Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal (segment B pozycja 1884, 10 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:08:59 przez:
Źródło
Polityka Energetyczna (segment B pozycja 1884, 10 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 07:07:31 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (segment B pozycja 2969, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 13:54:31 przez:
Źródło
Inżynieria i Aparatura Chemiczna (segment B pozycja 1120, 7 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 13:57:17 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Absorpcyjne usuwanie ditlenku węgla ze spalin kotłowych
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 13:56:33 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Absorpcyjne usuwanie ditlenku węgla ze spalin kotłowych
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 13:58:15 przez:
Źródło
Inżynieria i Aparatura Chemiczna (segment B pozycja 1120, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 03:20:12 przez:
Źródło
Clean Technologies and Environmental Policy (segment A pozycja 2294, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 07:24:25 przez:
Źródło
Journal of Solution Chemistry (segment A pozycja 7438, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 08:21:58 przez:
Źródło
Arabian Journal for Science and Engineering (segment A pozycja 1009, 20 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 07:53:00 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Współczesne problemy energetyki
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 08:47:17 przez:
Źródło
Polityka Energetyczna (segment B pozycja 1884, 10 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 09:58:31 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doswiadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 09:22:45 przez:
Źródło
Chemical and Process Engineering (segment A pozycja 2118, 15 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 12:21:13 przez:
Źródło
Aktualne zagadnienia energetyki
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 09:34:14 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Absorpcyjne usuwanie ditlenku węgla ze spalin kotłowych
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 09:37:47 przez:
Źródło
Inżynieria i Aparatura Chemiczna (segment B pozycja 1120, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 09:39:13 przez:
Źródło
Polityka Energetyczna (segment B pozycja 1884, 10 pkt.)
Rok
2013