Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 17:33:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
XX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski : plejstocen przedpola Sudetów Środkowych, Lasocin, 2-6.09.2013 r
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:27:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
GEOMORPHOLOGY (segment A pozycja 4251, 35 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Palaeolanscapes from Saalian to Weichselian South Eastern Lithuania
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/05/2017 10:55:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby : XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:29 przez:
Źródło
Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 00:01:22 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 20:47:02 przez:
Źródło
Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/08/2017 12:20:47 przez:
Źródło
ANNALES SOCIETATIS GEOLOGORUM POLONIAE (segment A pozycja 724, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 08:55:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Annales Societatis Geologorum Poloniae (segment A pozycja 724, 20 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 03:00:22 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby : XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 17:33:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
XX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski : plejstocen przedpola Sudetów Środkowych, Lasocin, 2-6.09.2013 r
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 17:04:05 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby : XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 23:19:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Studia Quaternaria (segment B pozycja 2567, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 22:11:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Geology, Geophysics & Environment (segment B pozycja 827, 14 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/10/2019 10:46:54 przez:
Źródło
XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej"
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:23:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 11)
Źródło
XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej", 4-8 września 2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:43:12 przez:
Źródło
CATENA (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2027, 35 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:23:57 przez:
Źródło
XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej", 4-8 września 2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa
Rok
2017