Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/04/2017 14:58:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne (segment B pozycja 676, 5 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 16:25:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne (segment B pozycja 676, 5 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/10/2017 03:27:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Inżynieria Ekologiczna (segment B pozycja 1119, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/10/2017 03:27:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne (segment B pozycja 676, 5 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 07:28:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Współczesne problemy ochrony środowiska : praca zbiorowa III
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/08/2017 23:58:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/10/2017 03:27:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of Water and Land Development (segment B pozycja 1358, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/10/2017 03:27:02 przez:
Źródło
Water (Basel) (segment A pozycja 11548, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/10/2019 06:07:43 przez:
Źródło
Polish Journal of Environmental Studies (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9602, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 20:05:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Inżynieria Ekologiczna (segment B pozycja 1119, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/10/2017 03:27:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne (segment B pozycja 676, 5 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/10/2019 06:07:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2824, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/08/2017 03:27:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas (segment B pozycja 935, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/10/2017 03:27:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Inżynieria Ekologiczna (segment B pozycja 1119, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/10/2017 03:27:03 przez:
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas (segment B pozycja 935, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/10/2017 03:27:03 przez:
Źródło
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne (segment B pozycja 676, 5 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2017 00:35:53 przez:
Źródło
Inżynieria Ekologiczna (segment B pozycja 1119, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/04/2017 14:23:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Polish Journal of Environmental Studies (segment A pozycja 9602, 15 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 14:09:59 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/10/2019 06:07:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2013, 20 pkt.)
Rok
2017