Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 09:56:43 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 15:08:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 09:56:46 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Aktualne badania naukowe w dziedzinie turystyki, hotelarstwa i żywienia
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 09:56:46 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Aktualne badania naukowe w dziedzinie turystyki, hotelarstwa i żywienia
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:30 przez:
Źródło
Acta Neuropsychologica (segment B pozycja 36, 12 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 21:55:30 przez:
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 01:30:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 62)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:32:21 przez:
Źródło
NEUROLOGY (45pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8809, 45 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:10:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
2nd International RILEM/COST Conference on Early Age Cracking and Serviceability in Cement-based Materials and Structures
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 09:56:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:10:18 przez:
Źródło
14th International Conference on Durability of Building Materials and Components, DBMC2017
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 03:14:19 przez:
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:29 przez:
Źródło
Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/02/2017 03:38:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
NSB 2014. 10th Nordic Symposium on Building Physics. Proceedings.
Rok
2014