Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:07 przez:
Źródło
NUTRIENTS (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8996, 35 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:17 przez:
Źródło
INŻYNIERIA ROLNICZA (segment B pozycja 112, 10 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 10:02:28 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:10 przez:
Źródło
BROMATOLOGIA I CHEMIA TOKSYKOLOGICZNA (segment B pozycja 408, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII (segment B pozycja 2016, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:17 przez:
Źródło
FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS T ECHNOLOGIAE STETINENSIS AGRICULTURA ALIMENTARIA PISCARIA ET ZOOTECHNICA (segment B pozycja 754, 10 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 14:00:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Nauka o żywieniu człowieka -osiągnięcia i wyzwania
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:17 przez:
Źródło
INŻYNIERIA ROLNICZA (segment B pozycja 112, 10 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/12/2019 06:23:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
ROCZNIKI PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY (segment B pozycja 2294, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
ROCZNIKI PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY (segment B pozycja 2294, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 19:02:28 przez:
Źródło
ANIMAL SCIENCE JOURNAL (segment A pozycja 699, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
NUTRIENTS (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8996, 35 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
JOURNAL OF HEALTH POPULATION AND NUTRITION (segment A pozycja 6615, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
ROCZNIKI PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY (segment B pozycja 2294, 14 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:20:47 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Nauka o żywieniu człowieka -osiągnięcia i wyzwania
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:15 przez:
Źródło
ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ (segment B pozycja 2998, 13 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:10 przez:
Źródło
JOURNAL OF SENSORY STUDIES (segment A pozycja 7395, 30 pkt.)
Rok
2016