Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 14:17:58 przez:
Źródło
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (segment B pozycja 1334, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:02 przez:
Źródło
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (segment B pozycja 1334, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:46 przez:
Źródło
KOSMOS (segment B pozycja 1400, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:31 przez:
Źródło
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1334, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/01/2017 02:35:05 przez:
Źródło
Technologia Wody (segment B pozycja 2672, 5 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:07:13 przez:
Źródło
Technologia Wody (segment B pozycja 2672, 5 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:32 przez:
Źródło
Woda-Śr.-Obsz. Wiej. (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2824, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:47 przez:
Źródło
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (segment B pozycja 252, 4 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:07:13 przez:
Źródło
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (segment B pozycja 252, 4 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/10/2018 06:04:32 przez:
Źródło
Soil Science Annual (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2406, 14 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:32 przez:
Źródło
Fresenius Environ. Bull. (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4052, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/10/2018 06:04:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Woda-Śr.-Obsz. Wiej. (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2824, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:11:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
KOSMOS (segment B pozycja 1400, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/01/2017 02:35:05 przez:
Źródło
KOSMOS (segment B pozycja 1400, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:31 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:54:12 przez:
Źródło
Wieś Jutra
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:32 przez:
Źródło
Woda-Śr.-Obsz. Wiej. (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2824, 10 pkt.)
Rok
2017