Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 15:03:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Back to the Sense of the City : 11th Congress Virtual City and Territory, 11 VCT, Year 2016, July, Krakow : Proceedings Book
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:28:35 przez:
Źródło
JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS AND HOMEOSTATIC AGENTS (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 5982, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:17:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (segment B pozycja 2511, 9 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 13:08:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 09:28:01 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 15:36:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:04:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 23:34:18 przez:
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 17:39:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:20:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przestrzeń i FORMa (segment B pozycja 2136, 9 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 11:30:29 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 12:24:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (segment B pozycja 378, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:20:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (segment B pozycja 2511, 9 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 14:23:49 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 16:45:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Tradition and Heritage in the Contemporary Image of the City: monograph. Vol. 2, ^Challenges and Responses
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 17:39:28 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015