Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 12:55:24 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/11/2019 05:42:23 przez:
Źródło
Neurologia i Neurochirurgia Polska (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8803, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:44:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Earthquake Spectra : the professional journal of the Earthquake Engineering Research Institute (segment A pozycja 3169, 45 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 12:55:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle : praca zbiorowa. T. 2, Badania wstrząsów górniczych i drgań komunikacyjnych
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:44:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA (segment B pozycja 536, 9 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 12:55:23 przez:
Źródło
Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle : praca zbiorowa. T. 2, Badania wstrząsów górniczych i drgań komunikacyjnych
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/05/2019 10:02:46 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015