Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/11/2017 03:28:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Czasopismo Techniczne (segment B pozycja 541, 13 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:33:59 przez:
Źródło
Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:16 przez:
Źródło
Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. nová surovinová politika – progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí : Demänovská Dolina - Slovak Republic, 13–14 október 2014
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:52:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. nová surovinová politika – progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí : Demänovská Dolina - Slovak Republic, 13–14 október 2014
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:59:45 przez:
Źródło
XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych. zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 12:16:21 przez:
Źródło
Wiadomości Górnicze (segment B pozycja 2806, 5 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 12:34:09 przez:
Źródło
Nová surovinová politika a progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí. zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 10.–11. október 2013
Rok
2013