Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 12:17:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 10:02:44 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:47 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 15:45:47 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 15:25:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Trendy rozwojowe w gospodarce światowej.
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/01/2019 15:25:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Materiały i Studia NBP
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2017 21:25:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej.
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2017 21:24:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej.
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 13:22:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:20:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Sądowy (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2113, 11 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 08:53:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (segment B pozycja 1111, 5 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 09:57:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Status prawny dziennikarza
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 13:15:55 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 08:33:38 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/06/2019 06:06:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Gospodarowanie przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:23:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/04/2017 17:02:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 14:05:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Nowe procesy w gospodarce światowej : wnioski dla Polski.
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2017 21:25:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej.
Rok
2014