Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:40:25 przez:
Źródło
Applied Catalysis. A, General (segment A pozycja 919, 40 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2020 03:32:38 przez:
Źródło
Catalysis Science & Technology (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2023, 35 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:32:50 przez:
Źródło
Journal of Materials Chemistry A : materials for energy and sustainability (segment A pozycja 6860, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2020 03:32:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Technical Transactions = Czasopismo Techniczne (13pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 541, 13 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2020 03:32:37 przez:
Źródło
Technical Transactions = Czasopismo Techniczne (13pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 541, 13 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 03:52:48 przez:
Źródło
Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 5
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 03:52:48 przez:
Źródło
Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 5
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:32:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Przemysł Chemiczny (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2016