Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:41:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny]. 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:32:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Remote Sensing (segment A pozycja 10103, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Roczniki Geomatyki (segment B pozycja 2276, 10 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/02/2017 18:46:13 przez:
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus (segment A pozycja 216, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:33:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Neophilologica. Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes. Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1676, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:39 przez:
Źródło
Linguistica silesiana (segment C pozycja 2283, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:33:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Kwartalnik Neofilologiczny (12pkt w roku publikacji) (segment C pozycja 2187, 12 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:41:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny]. 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:54 przez:
Źródło
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (segment B pozycja 251, 7 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:32:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Measurement Automation and Monitoring (segment B pozycja 1551, 11 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:11:44 przez:
Źródło
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (segment B pozycja 374, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/02/2017 18:46:12 przez:
Źródło
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (segment B pozycja 374, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/02/2017 18:46:14 przez:
Źródło
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (segment B pozycja 374, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/12/2017 03:28:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (segment B pozycja 251, 7 pkt.)
Rok
2016