Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 12:43:49 przez:
Źródło
Optical Materials (segment A pozycja 9103, 35 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/01/2018 16:13:17 przez:
Źródło
Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa (segment B pozycja 2086, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 16:41:30 przez:
Źródło
Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa (segment B pozycja 2086, 9 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:07:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Management Trends Into Turbulent Environment
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:24:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (segment B pozycja 2458, 10 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/08/2018 14:08:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2018 11:16:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/08/2018 14:08:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 13:05:13 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 03:30:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Oeconomia Copernicana (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1733, 11 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/08/2018 14:07:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Management, Organizations and Society
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/01/2018 16:13:18 przez:
Źródło
Problemy Higieny i Epidemiologii (segment B pozycja 2016, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 14:25:01 przez:
Źródło
Problemy Higieny i Epidemiologii (segment B pozycja 2016, 9 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2018 11:17:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Contemporary Issues in Economy: Economics
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:24:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie (segment B pozycja 2983, 7 pkt.)
Rok
2014