Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/02/2017 13:47:19 przez:
Źródło
Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia (segment B pozycja 15, 6 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2020 17:15:41 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Związki biologiczne czynne w medycynie i ochronie zdrowia – przegląd zagadnień
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/01/2017 03:35:48 przez:
Źródło
Parasites & Vectors (segment A pozycja 9249, 35 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 18:29:22 przez:
Źródło
Annals of Agricultural and Environmental Medicine (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:49:09 przez:
Źródło
HYDROBIOLOGIA (segment A pozycja 4608, 30 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 08:18:15 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:34:53 przez:
Źródło
BMC Oral Health (segment A pozycja 1636, 25 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:51:01 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2020 10:01:24 przez:
Źródło
ANTICANCER RESEARCH (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 882, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 18:35:24 przez:
Źródło
JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY (segment A pozycja 7218, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:44:05 przez:
Źródło
Przegląd Epidemiologiczny (segment B pozycja 2064, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:44:18 przez:
Źródło
Przegląd Epidemiologiczny (segment B pozycja 2064, 12 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2018 12:02:24 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:28:41 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013