Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2017 09:31:59 przez:
Źródło
Życie Weterynaryjne (segment B pozycja 3079, 4 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:25:39 przez:
Źródło
MYCOSES (segment A pozycja 8647, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:25:57 przez:
Źródło
Postępy Nauk Medycznych (segment B pozycja 1914, 8 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 07:22:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sociální pedagogika ve světle společenskěho, institucionálního a individuálního ohrození
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/01/2020 05:14:44 przez:
Źródło
Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy (segment A pozycja 7769, 20 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 07:22:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Trudności szkolne dziecka. Wybrane zagadnienia
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/01/2020 05:14:47 przez:
Źródło
Życie Weterynaryjne (segment B pozycja 3079, 4 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:21:46 przez:
Źródło
PARASITOLOGY RESEARCH (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9252, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:17:49 przez:
Źródło
Journal of Veterinary Research (segment A pozycja 7769, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:20:40 przez:
Źródło
EUROPEAN JOURNAL OF WILDLIFE RESEARCH (segment A pozycja 3718, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2017 09:32:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Źródło
INFECTION GENETICS AND EVOLUTION (segment A pozycja 4921, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:20:40 przez:
Źródło
FOOD CONTROL (segment A pozycja 3986, 40 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 06:03:30 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:20:47 przez:
Źródło
Życie Weterynaryjne (segment B pozycja 3079, 4 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 07:22:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/07/2019 06:00:45 przez:
Źródło
Resocjalizować, ale jak we współczesnej rzeczywistości społecznej?
Rok
2017