Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:23:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Nowe Kierunki i Technologie w Akwakulturze, Olsztyn, 08-10.07.2014: książka streszczeń
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 09:56:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
HOMO (segment A pozycja 4539, 25 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:23:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Nowe Kierunki i Technologie w Akwakulturze, Olsztyn, 08-10.07.2014: książka streszczeń
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:58:34 przez:
Źródło
Expanding the knowledge base of reproductive success: from genes to the environment. Proceedings of 10th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish, Olhao, Portugal, 25-30 May 2014
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Polish Journal of Veterinary Sciences (segment A pozycja 9606, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:31 przez:
Źródło
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (segment A pozycja 11397, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 03:33:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Acta Veterinaria Brno (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 222, 20 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 16:27:56 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 13:56:51 przez:
Źródło
Choroby XXI w. – analiza współczesnej sytuacji zdrowotnej
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2019 10:03:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Minóg rzeczny / pod redakcją Romana Kujawy
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:59:49 przez:
Źródło
Cracow Indological Studies (segment B pozycja 514, 12 pkt.)
Rok
2014
Źródłowe Zdarzenia Ewaluacyjne
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:25:55 przez:
Źródło
Położna. Nauka i Praktyka (3pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1907, 3 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:23:52 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Człowiek, żywność, środowisko : problemy współczesnej toksykologii : konferencja szkoleniowo-naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Olsztyn, 16-19 września 2014 : materiały konferencyjne / oprac. Anna Spodniewska, Dariusz Barski
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 13:56:41 przez:
Źródło
Choroby XXI w. – analiza współczesnej sytuacji zdrowotnej
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 16:27:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Innowacje w wylęgarnictwie organizmów wodnych
Rok
2013