Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 12:33:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Biosensors and Bioelectronics (segment A pozycja 1555, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2017 03:23:05 przez:
Źródło
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES (segment A pozycja 5346, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/12/2019 03:20:45 przez:
Źródło
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2824, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2824, 10 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 02:10:05 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Alergia na owady
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:23:04 przez:
Źródło
Acta Haematologica Polonica (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 25, 14 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:06:12 przez:
Źródło
Fresenius Environmental Bulletin (segment A pozycja 4052, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:22:48 przez:
Źródło
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN (segment A pozycja 4052, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 21:22:20 przez:
Źródło
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY (segment A pozycja 7688, 25 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/12/2017 10:11:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Zeszyt Naukowy
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/01/2019 12:36:57 przez:
Źródło
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (segment A pozycja 9670, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 12:18:48 przez:
Źródło
SOJ | Microbiology & Infectious Diseases
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 01:41:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Źródło
Candidiasis: Epidemiology, Symptoms and Treatment Options
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:26:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY (segment A pozycja 9604, 15 pkt.)
Rok
2013