Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 09:01:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Hodowca i Jeździec
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:57:48 przez:
Źródło
LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego : Innowacyjność nauk o zwierzątach w XXI wieku : materiały konferencyjne
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2017 03:23:10 przez:
Źródło
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism (segment B pozycja 1813, 8 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:39:10 przez:
Źródło
Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych. Międzynarodowa konferencja naukowa : Popielno - Wierzba, 7-9 września 2015 r. : materiały konferencyjne
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:39:10 przez:
Źródło
Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych. Międzynarodowa konferencja naukowa : Popielno - Wierzba, 7-9 września 2015 r. : materiały konferencyjne
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/06/2019 06:04:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Polityka Rozwoju Regionalnego w Mołdawii a doświadczenia Polskie
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:39:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych. Międzynarodowa konferencja naukowa : Popielno - Wierzba, 7-9 września 2015 r. : materiały konferencyjne
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 09:01:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Hodowca i Jeździec
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2018 03:24:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ekonomia XXI Wieku (segment B pozycja 646, 11 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2017 12:37:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce : 10 lat doświadczeń w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (segment B pozycja 2511, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:28:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Animal Science Papers and Reports (segment A pozycja 700, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:43 przez:
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica (segment B pozycja 170, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EE. Zootechnica (segment B pozycja 170, 7 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 06:55:42 przez:
Źródło
LXXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego : Nowoczesna hodowla a dobrostan zwierząt : materiały konferencyjne
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 03:33:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Journal of Equine Veterinary Science (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 6430, 25 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
MAZOWSZE Studia Regionalne (segment B pozycja 1550, 6 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/06/2019 06:04:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 0)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 0)
Źródło
Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju : 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland
Rok
2017