Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 11:02:37 przez:
Źródło
Journal of Elementology (segment A pozycja 6369, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 20:32:15 przez:
Źródło
Polish Journal of Natural Sciences (segment B pozycja 1867, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/02/2020 03:34:47 przez:
Źródło
Fresenius Environmental Bulletin (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4052, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 00:09:38 przez:
Źródło
Journal of Elementology (segment A pozycja 6369, 15 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:36:26 przez:
Źródło
Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa oraz XVI Zjazd Katedr Uprawy i Żywienia Roślin Ogrodniczych
Rok
2016