Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:18:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (segment C pozycja 1727, 20 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/01/2017 02:38:43 przez:
Źródło
Folia Morphologica (segment A pozycja 3964, 15 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 17:42:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Patriotyzm i nacjonalizm : ku jakiej tożsamości kulturowej?
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/11/2018 03:30:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Edukacja Międzykulturowa (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 628, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/11/2018 12:06:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Open educational e-environment of modern University
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/08/2018 05:17:26 przez:
Źródło
Stem Cells International (segment A pozycja 10932, 20 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 08:39:02 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka.
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:32:09 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Źródłowe Zdarzenia Ewaluacyjne
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:58:41 przez:
Źródło
BIOLOGICAL LETTERS (segment B pozycja 364, 13 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:45:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/08/2017 03:31:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński (segment B pozycja 2495, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:23:56 przez:
Źródło
Pomeranian Journal of Life Sciences (segment B pozycja 1909, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 14:06:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Proceedings of the VII European / I World Meeting in Visual and Physiological Optics VPOptics 2014
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:28 przez:
Źródło
Folia Medica Cracoviensia (segment B pozycja 748, 10 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:47:47 przez:
Źródło
Ann. Agric. Environ. Med. (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 08:39:03 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Industrial Management & Data Systems (segment A pozycja 4907, 25 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:45:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:45:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Współczesne problemy kadrowe : przewodnik do studiowania przedmiotów i pisania prac dyplomowych z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa
Rok
2013