Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:21:54 przez:
Źródło
Journal of Applied Animal Research (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 5867, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/08/2019 12:34:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/08/2019 03:21:02 przez:
Źródło
Przegląd Hodowlany (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2073, 6 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 13:33:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt"
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2019 05:14:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:12:25 przez:
Źródło
ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES- SGGW ANIMAL SCIENCE (segment B pozycja 201, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:21:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science (segment B pozycja 201, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:21:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 201, 12 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:58:45 przez:
Źródło
Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:58:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:21:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1022, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:03:29 przez:
Źródło
ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING (segment A pozycja 1022, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:20:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding (segment A pozycja 1022, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/08/2019 03:21:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of Elementology (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 6369, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/08/2019 12:34:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:21:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wiadomości Zootechniczne (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2816, 7 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/08/2019 12:34:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2019 05:14:33 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Produkcja mleka i wołowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszłość
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/08/2019 12:34:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich
Rok
2017