Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/05/2017 12:29:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Oblicza trudnego dzieciństwa : konteksty rodzinno-edukacyjne
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:10:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Edukacyjne i społeczne konteksty demokracji
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 14:54:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Wszechstronny nauczyciel gwarancją rozwoju przyszłych pokoleń : publikacja podsumowująca
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/05/2017 10:06:48 przez:
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/05/2017 10:08:48 przez:
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/05/2017 14:05:48 przez:
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:10:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/05/2017 15:07:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing (segment B pozycja 2891, 10 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/05/2017 12:58:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia = Contemporary education space : genesis, transformation, new meanings. T.2
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 01:30:58 przez:
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/05/2017 13:50:01 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/05/2017 10:08:47 przez:
Źródło
Dziecko w sytuacjach uczenia się : konteksty i przestrzenie edukacyjne
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/05/2017 14:31:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing (segment B pozycja 2891, 10 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/05/2017 12:16:44 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/05/2017 12:16:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Utopia a edukacja / T.1, O wyobrażeniach świata możliwego.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/05/2017 12:37:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing (segment B pozycja 2891, 10 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 06:39:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Dziecko w sytuacjach uczenia się : stan i perspektywy badań
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 06:40:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Recepcja myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida w XX i XXI wieku
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 06:40:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Transgresje w edukacji. T. 2
Rok
2014