Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/07/2019 06:07:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:23:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów (segment B pozycja 2494, 12 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:05:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Problem walutowego kursu wejścia do wspólnego obszaru walutowego strefy euro
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:05:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 11)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/07/2019 06:07:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Europa bez euro?
Rok
2016