Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 07:20:04 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:32:09 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Źródłowe Zdarzenia Ewaluacyjne
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 14:44:02 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 03:22:56 przez:
Źródło
Implants. International magazine of oral implantology (segment B pozycja 919, 6 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 13:13:06 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:20 przez:
Źródło
European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology (segment A pozycja 3677, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:25:53 przez:
Źródło
Postępy Nauk Medycznych (segment B pozycja 1914, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/08/2019 03:28:36 przez:
Źródło
ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 15:16:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Zdrowie w ujęciu holistycznym
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 06:40:04 przez:
Źródło
Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej w epoce wczesnonowożytnej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:06 przez:
Źródło
Acta Virologica (segment A pozycja 226, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:51 przez:
Źródło
Przegląd Gastroenterologiczny (segment A pozycja 9854, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:19:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Highlights in skin cancer
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/12/2016 17:27:49 przez:
Źródło
Plant Physiology and Biochemistry (segment A pozycja 9549, 35 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:25:59 przez:
Źródło
Implants. International magazine of oral implantology (segment B pozycja 919, 6 pkt.)
Rok
2014