Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2018 09:52:38 przez:
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura (segment B pozycja 44, 11 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:24 przez:
Źródło
Kosmos (segment B pozycja 1400, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/02/2017 03:23:30 przez:
Źródło
Polish Journal of Environmental Studies (segment A pozycja 9602, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 12:45:45 przez:
Źródło
Allelopathy Journal (segment A pozycja 469, 20 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:51 przez:
Źródło
BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY (segment A pozycja 1426, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/05/2018 13:44:59 przez:
Źródło
Fresenius Environmental Bulletin (segment A pozycja 4052, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2017 12:02:15 przez:
Źródło
Arthropod-Plant Interactions (segment A pozycja 1119, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 13:33:39 przez:
Źródło
Acta Biochimica Polonica (segment A pozycja 95, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 14:21:44 przez:
Źródło
Biochemical Systematics and Ecology (segment A pozycja 1426, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 14:22:15 przez:
Źródło
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica (segment A pozycja 97, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2018 11:00:43 przez:
Źródło
Acta Parasitologica (segment A pozycja 193, 20 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/02/2017 03:23:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Biochemical and Biophysical Research Communications (segment A pozycja 1420, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 08:34:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
PLoS One (segment A pozycja 9579, 40 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:11 przez:
Źródło
ALLELOPATHY JOURNAL (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 469, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/10/2016 16:09:53 przez:
Źródło
Journal of Plant Interactions (segment A pozycja 7234, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/02/2017 08:39:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
International Journal of Molecular Sciences (segment A pozycja 5346, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/02/2017 03:23:30 przez:
Źródło
PLoS One (segment A pozycja 9579, 40 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 08:36:11 przez:
Źródło
Applied Entomology and Zoology (segment A pozycja 934, 25 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 08:36:30 przez:
Źródło
Bulletin of Entomological Research (segment A pozycja 1815, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 08:36:35 przez:
Źródło
Journal of Insect Science (segment A pozycja 6717, 30 pkt.)
Rok
2014