Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 16:44:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
IV Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER, 11-13 kwietnia 2013, Kraków : materiały konferencyjne
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/06/2019 06:05:12 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia : wyniki na podstawie badania SHARE
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Gospodarka Narodowa (segment B pozycja 854, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:44:28 przez:
Źródło
Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo (segment B pozycja 541, 13 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/06/2019 06:05:11 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Gender inequality in the Eastern European labour market : twenty-five years of transition since the fall of communism
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2017 13:20:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
+ 3
Źródło
Gender Inequality in the Eastern European Labour Market : twenty-five years of transition since the fall of communism
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/06/2019 06:05:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 15)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/04/2017 18:07:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 33)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 16:44:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
III Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana EUROINŻYNIER, Kraków, 12-14 kwietnia 2013 : materiały konferencyjne
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 13:39:30 przez:
Źródło
Raport tematyczny z badania: Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Wyniki pierwszej rundy badania panelowego gospodarstw domowych
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 13:37:42 przez:
Źródło
Raport tematyczny z badania: Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Wyniki drugiej rundy badania panelowego gospodarstw domowych
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2017 13:20:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
+ 1
Źródło
Long-Term Unemployment after the Great Recession: Causes and Remedies
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
+ 2
Źródło
JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS (segment A pozycja 6175, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:44:28 przez:
Źródło
Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo (segment B pozycja 541, 13 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/06/2019 06:05:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 24)
+ 23
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 03:53:22 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 03:53:19 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2017 13:20:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
+ 3
Źródło
Praca w dobie przemian strukturalnych : zatrudnienie w Polsce 2013.
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/06/2019 06:05:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2017