Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 11:02:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 23:03:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
School in Community - Community in School
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/04/2017 19:11:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Szkoła. Wspólnota dążeń?
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 03:40:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Potencjał szkoły w tworzeniu więzi ze środowiskiem
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 14:47:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Innovative Ansätze der Lehrerbildung im Ausland
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 03:40:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 07:13:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Codzienność szkoły. Uczeń
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 13:32:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Doskonalenie praktyk pedagogicznych - dyskusja
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 13:20:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Pedagogika społeczna - nowe wyzwania w Polsce i Niemczech
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 20:49:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 12:47:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 03:22:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rocznik Lubuski (segment B pozycja 2238, 11 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 12:16:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dialogi o kulturze i edukacji
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 21:47:06 przez:
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/06/2018 10:08:33 przez:
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 03:40:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
School Quality and Culture
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 08:54:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dialogi o kulturze i edukacji
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 11:17:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dialogi o kulturze i edukacji
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 04:02:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dialogi o Kulturze i Edukacji
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 03:22:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Pedagogiczne (segment C pozycja 3623, 10 pkt.)
Rok
2014