Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 13:56:31 przez:
Źródło
Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1/ Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:24 przez:
Źródło
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (segment B pozycja 1334, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:02 przez:
Źródło
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (segment B pozycja 1334, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/11/2019 10:44:17 przez:
Źródło
Modern Organic Chemistry Research
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:24 przez:
Źródło
Polish Journal of Agronomy (segment B pozycja 1862, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/11/2019 03:23:11 przez:
Źródło
Chemical Papers (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2132, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:37:22 przez:
Źródło
Separation and Purification Technology (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 10629, 40 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 13:56:59 przez:
Źródło
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce - Chemia t. 1
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 13:56:59 przez:
Źródło
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 : Materiały konferencyjne - jesień. Część pierwsza - Poznań
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 14:30:02 przez:
Źródło
IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 12:51:04 przez:
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 12:51:06 przez:
Źródło
Rok
2015